Vice riksbankschef Kristina Persson ställer inte upp för omval till direktionen

Datum

Vice riksbankschef Kristina Persson, vars mandatperiod löper ut den 1 maj 2007, har meddelat riksbanksfullmäktige att hon inte ställer upp för omval som direktionsledamot.


”Jag är 61 år och har suttit i Riksbankens direktion i snart sex år. Det har varit spännande att nära följa den globala och svenska ekonomiska utvecklingen och ansvarsfullt att tillsammans med kollegor och medarbetare utforma penningpoli-tiken. Jag har funnit det mycket stimulerande att försöka föra ut våra diskussioner om samhällsekonomi och penningpolitik till en bred krets av människor. En viktig fråga för mig har också varit att utveckla och fördjupa kontakten med våra huvudmän, ledamöterna i riksdagen”, säger Kristina Persson.


”Jag känner att jag nu skulle vilja ägna mig åt ett bredare spektra av ekonomiska och politiska frågor både i Sverige och utomlands, bland annat hur globaliseringen påverkar arbetsmarknad och demokrati i ett längre tidsperspektiv. Därför har jag meddelat fullmäktige i god tid innan min mandatperiod löper ut att jag inte ställer upp för omval.”


Sedan 1 januari 1999 leds Riksbanken av en direktion som utses av riksbanksfullmäktige. Direktionen består av sex ledamöter vars mandatperiod löper på sex år. För att säkra kontinuiteten valdes direktionsledamöterna inledningsvis för olika mandatperioder så att direktionen förnyas successivt.

Kontaktinformation

Vice riksbankschef Kristina Persson, tel. 08-787 07 11

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?