Riksbanken omfördelar guld- och valutareserven

Datum

Riksbanken avser att sälja upp till 10 ton av guldreserven under perioden 27 september 2006 till 26 september 2007. Försäljningen sker inom ramen för det guldavtal – Central Bank Gold Agreement (CBGA) – som tecknats mellan 15 europeiska centralbanker och som trädde i kraft den 27 september 2004. Avtalet löper på fem år och ger Riksbanken möjlighet att sälja upp till 60 ton guld fördelat över avtalsperioden. Riksbanken har hittills sålt totalt 25 ton guld, 15 ton under avtalets första år och 10 ton under det andra året. Riksbankens guldreserv uppgår för närvarande till 160 ton guld.


Intäkterna från försäljningen kommer att återinvesteras i valutareserven; det vill säga, i värdepapper i utländsk valuta.

 
Syftet med att minska andelen guld är att förbättra den riskjusterade avkastningen på Riksbankens tillgångar. Guld kommer även fortsättningsvis att vara en viktig del av Riksbankens tillgångar.


Genomförda guldförsäljningar kommer att framgå av veckorapporten över Riksbankens tillgångar och skulder som publiceras löpande på Riksbankens hemsida www.riksbank.se.

Kontaktinformation

Christian Johansson, chef, investeringsenheten, tel. 08-696 67 36

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?