Pernilla Meyersson utsedd till ställföreträdande exekutivdirektör vid IMF

Datum

Riksbanken har efter samråd med Finansdepartementet nominerat Pernilla Meyersson till ny ställföreträdande exekutivdirektör vid det nordisk-baltiska valkretskontoret på Internationella valutafonden (IMF). Som ställföreträdande exekutivdirektör kommer hon tillsammans med exekutivdirektören att föra de nordiska och baltiska ländernas talan i IMF:s styrelse i Washington D.C. och leda arbetet på valkretskontoret.

 

Pernilla Meyersson är civilekonom och har studerat internationella relationer på London School of Economics. Sedan 2006 är hon informationschef på Sveriges riksbank. Dessförinnan har hon bland annat varit chef på enheten för finansiell marknadsanalys, enheten för ekonomisk-politisk analys samt på enheten för EU:s ekonomiska och monetära samarbete på avdelningen för penningpolitik på Riksbanken.

 

Pernilla Meyersson är nominerad till att vara ställföreträdande exekutivdirektör vid IMF under en treårsperiod, med början i januari 2013.

 

Riksbanken fungerar som Sveriges kontaktmyndighet mot IMF och samordnar tillsammans med Finansdepartementet de svenska ståndpunkterna.

 

Sverige ingår i den nordisk-baltiska valkretsen, som omfattar åtta länder. Under perioden 2013-2015 kommer Norge att inneha exekutivdirektörstjänsten och Sverige tjänsten som ställföreträdande exekutivdirektör.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?