Uppdaterad kommunikationspolicy för Riksbanken

Datum

Direktionen har beslutat om en kommunikationspolicy för Riksbanken. Policyn omfattar alla Riksbankens verksamheter och i en särskild bilaga redogörs även för den penningpolitiska kommunikationen.

– När det gäller penningpolitiken kommer vi att vara generösare med information mellan de penningpolitiska sammanträdena. Det innebär till exempel att kommentera ny statistik i förhållande till våra senaste prognoser och redogöra för beslutsunderlaget. Men vi är sex personer i direktionen som ska ta ställning till det aktuella ekonomiska läget och besluta oss för vilken räntebana som är lämplig. Ibland kan det därför vara osäkert in i det sista vilket majoritetens beslut kommer att bli. Den samlade bedömningen av den ekonomiska utvecklingen görs därmed på de penningpolitiska sammanträdena, säger riksbankschef Stefan Ingves.

 

Förändringarna i den penningpolitiska kommunikationen är ett resultat av arbetet med den övergripande kommunikationspolicyn för hela Riksbanken som pågått under våren.

 

– Vi har även lyssnat och tagit till oss en del av de synpunkter som förts fram från den finansiella marknaden och andra som följer Riksbanken nära. Vi vill att vår kommunikation bidrar till ökad öppenhet och tydlighet, säger Stefan Ingves.

 

En utförligare redovisning av kommunikationspolicyn hittar du under Ekonomiska kommentarer, se länk nedan.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?