Bankernas kreditgivning i dagsläget inget hot mot den finansiella stabilitetet

Kreditriskerna i bankerna ökar inte på ett sätt som hotar stabiliteten i det finansiella systemet, men vissa varningstecken finns på att riskerna kan komma att öka framöver.

Den bedömningen gör Riksbanken i årets första finansmarknadsrapport, som presenteras idag. I rapporten redogör Riksbanken för utvecklingen av kreditriskerna i banksektorn och hur dessa sammanhänger med den makroekonomiska utvecklingen.


Ekonomin befinner sig nu i en fas där framtidstron är stark och utlåningen ökar. I en sådan situation finns det risk att företag och hushåll tar lån som blir svåra att betala när konjunkturen vänder. Det sker en uppbyggnad av kreditrisk i bankerna. Tecken på detta är en accelererande utlåningstillväxt, stigande fastighets- och aktiepriser samt ökad skuldsättning i förhållande till disponibla inkomster. Avgörande för om utlåningen byggs upp i en sådan omfattning att riskerna blir stora är om de tendenser som kunnat skönjas under 1997 fortsätter under lång tid eller om det rör sig om mer tillfälliga uppgångar.


Rapporten finns på Internet (http://www.riksbank.se) i HTML- och PDF-format. Det sistnämnda formatet kan hämtas hem elektroniskt. Rapporten kan beställas från informationscentralen via: e-post: [email protected], fax: 08-787 05 26 eller telefon: 08-787 01 00.


Rapporten kan också hämtas i Riksbankens entréer, Malmskillnadsgatan 7 respektive Brunkebergstorg 11 från och med kl. 10.00 idag.


En pressträff om finansmarknadsrapporten kommer att hållas med vice riksbankschef Stefan Ingves, Kai Barvèll, chef för betalningssystemavdelningen och Martin Andersson, chef för enheten för finansiella system idag kl. 11.00 i Riksbanken, ingång Malmskillnadsgatan 7. För deltagande krävs presskort.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?