Utökat likviditetsstöd till Carnegie Investment Bank

Datum

Riksbanken har beslutat utöka likviditetsstödet till Carnegie Investment Bank AB till att maximalt uppgå till 5 miljarder kronor. Carnegie har ansökt om en utökad kredit utöver den miljard som beviljades den 27 oktober. Likviditetsutrymmet ökas i förebyggande syfte för att underlätta för Carnegie att frigöra egen likviditet om behov skulle uppstå. Både Riksbanken och Finansinspektionen bedömer att Carnegie är ett solitt företag.

  
Förhållandena i banksektorn har gjort det svårt för Carnegie att finansiera sina betalningar. Efter en förfrågan från Carnegie utökar Riksbanken bolagets möjligheter till lån.


"Mot bakgrund av den oro som för närvarande råder i det finansiella systemet har Riksbanken beslutat att ge Carnegie ett utökat likviditetsstöd för att minska risken för allvarlig störning i det finansiella systemet. Riksbanken är beredd att tillföra den likviditet som behövs för att värna stabiliteten i det finansiella systemet", säger vice riksbankschef Lars Nyberg.

 
Riksbanken bedömer att Carnegie är solid. Finansinspektionen har gjort samma bedömning. Riksbanken grundar sitt beslut på en bedömning att banken har tillfälliga likviditetsproblem, men att dess solvens inte är hotad. Lånet lämnas mot säkerhet och ges tills vidare.

 
Krediten ges med stöd av 6:e kapitlet 8§ i riksbankslagen. Där sägs att Riksbanken, om det finns synnerliga skäl, får bevilja kredit i likviditetsstödjande syfte till banker på särskilda villkor.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?