Riksbanken publicerar idag "Finansmarknaden 1996"

Riksbanken publicerar i dag "Finansmarknaden 1996". Publikationen ger en översikt av den svenska finansmarknadens funktion och struktur samt redovisar viktigare förändringar under året som gått.

 

Det finansiella systemets främsta uppgift är att omfördela sparande, hantera risk och tillhandahålla effektiva betalningsmöjligheter. På den svenska finansmarknaden omfördelas allmänhetens sparande huvudsakligen via intermediärer, som exempelvis banker, till dem som efterfrågar lån för investering eller konsumtion. På penning- och obligationsmarknaden är staten och bostadsinstituten de största låntagarna.

 

Företag och hushåll är indirekt stora långivare till staten och bostadsinstituten via sparande i banker, fonder och försäkringsinstitut. Under 1996 placerade hushållen och företagen huvudsakligen sitt sparande i bankinlåning och försäkringssparande.

Det svenska betalningssystemet kommer under några år framöver att genomgå betydande förändringar då Riksbankens system för stora betalningar mellan banker och andra institut, det s.k. Rix-systemet, blir en del av det europeiska betalningssystemet Target.

 

En engelsk version kommer att finnas tillgänglig inom några veckor.

Eventuella frågor besvaras av Anna-Karin Nedersjö, chef för enheten för finansiella marknader, telefon: 08-787 01 27.


Publikationen kan hämtas i Riksbankens entréer;
Brunkebergstorg 11 och Malmskillnadsgatan 7.

Den kan också beställas från Riksbankens informationscentral på
e-post: [email protected]
fax: 08-787 05 26
telefon: 08-787 01 00.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?