Uttalande i anledning av meddelande om att Kristina Persson framflyttat sitt tillträde till 1 maj 2001.

"Kristina Persson har tydligen beslutat sig för att inte börja sitt arbete som vice riksbankschef förrän den 1 maj 2001 trots att hon är utsedd av den socialdemokratiska majoriteten i riksbanksfullmäktige från den 1 februari 2001.

Detta är inte acceptabelt.


Enligt riksbankslagen skall direktionen bestå av sex ledamöter. Att valet av Kristina Persson drog ut på tiden berodde som bekant på att socialdemokraterna önskade utse en socialdemokratisk direktionsledamot.


Att nu Kristina Perssons tillträde skjuts fram till den 1 maj 2001 står inte i överensstämmelse med riksbankslagen och måste därför kritiseras.


Kristina Persson bör som alla andra i Riksbankens direktion kunna påbörja sitt arbete med kort varsel. Hon var naturligtvis medveten om att hon utsetts från den 1 februari 2001.


Riksbankslagen måste följas. För Riksbankens anseende och trovärdighet utgår vi från att Kristina Persson snarast påbörjar sitt nya arbete."


Frågor med anledning av ovanstående kan ställas till riksbanksfullmäktiges vice ordförande Johan Gernandt 08-670 66 01 eller mobil 0733-14 66 01


 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?