Riksbanken omfördelar guld- och valutareserven

Datum

Riksbanken avser att sälja upp till 15 ton av guldreserven under perioden 27 september 2008 till 26 september 2009. Försäljningen sker inom ramen för det guldavtal – Central Bank Gold Agreement (CBGA) – som tecknats mellan 15 europeiska centralbanker och som trädde i kraft den 27 september 2004. Avtalet löper på fem år och ger Riksbanken möjlighet att sälja upp till 60 ton guld fördelat över avtalsperioden. Riksbanken har hittills sålt totalt 45 ton guld, 15 ton under avtalets första år och 10 ton under det andra, tredje och fjärde året. Riksbankens guldreserv uppgår för närvarande till 142 ton guld.

 

Intäkterna från försäljningen kommer att återinvesteras i valutareserven; det vill säga, i värdepapper i utländsk valuta.

 

Syftet med att minska andelen guld är att förbättra den riskjusterade avkastningen, det vill säga att avkastningen på lång sikt förväntas bli lika hög eller högre och samtidigt stabilare, på Riksbankens tillgångar. Guld kommer även fortsättningsvis att vara en viktig del av Riksbankens tillgångar.

 

Genomförda guldförsäljningar kommer att framgå av veckorapporten över Riksbankens tillgångar och skulder som publiceras löpande på Riksbankens hemsida www.riksbank.se.

Kontaktinformation

Johan Moeschlin, portföljförvaltare, investeringsenheten, tel. 08-696 67 36, 070-26 77 027

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?