Riksbanken växlar EU-betalning

Datum

Sveriges medlemskap i EU innebär månatliga betalningar till EU:s budget. Dessa görs i svenska kronor av den svenska staten och växlas till euro på valutamarknaden av en mottagande centralbank inom EU.

 

Riksbanken har beslutat att växla EU-betalningen vid månadsskiftet
januari/februari 2010. Beloppet är på 4,651 miljarder kronor.
Riksbanken har vid tidigare tillfällen växlat EU-betalningar i syfte att undvika onödigt stora växelkursrörelser i samband med dessa transaktioner.

Växlingen har inget penningpolitiskt syfte. Effekten på likviditeten i banksystemet neutraliseras med hjälp av en så kallad valutamarknadsswap. Riksbanken avser att återköpa motsvarande belopp euro på valutamarknaden inom två månader efter växlingen. Detta sker genom dagliga köp av euro mot kronor.

Kontaktinformation

Per Kvarnström, funktionsansvarig handlarfunktionen, tel. 08-696 6816 eller gruppnummer, tel. 08-696 6970

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?