Effektiv kontanthantering bra för samhällsekonomin

Datum

Riksbanksfullmäktige har vid dagens sammanträde behandlat den strukturförändring som genomförts av Riksbankens kontanthantering. Bakgrunden är synpunkter som framförts av Riksdagens revisorer i en granskningspromemoria "Bolagisering av kontantförsörjningen" (2002/03:2). Som underlag för sin bedömning har riksbanksfullmäktige bland annat haft en redogörelse från direktionen samt en rapport från fullmäktiges revisionsenhet.

 

Fullmäktige understryker värdet av en kritisk debatt och granskning av Riksbanken och verksamheten i Riksbankens bolag. Även om det finns invändningar att göra mot såväl siffror som bedömningar i Riksdagens revisorers granskningspromemoria anser fullmäktige att Riksbanken kan dra lärdom av vad som skett bland annat när det gäller att utveckla beslutsrutiner, redovisning och bokslutsarbete. Med facit i hand kan man konstatera att en del strategiska beslut hade kunna utformas på annat sätt. Samtidigt bör man ta hänsyn till att det förelåg speciella svårigheter att göra bedömningar av den framtida utvecklingen. De jämförelser som görs av Riksdagens revisorers underkonsulter begränsas i allt väsentligt till ett företagsekonomsikt perspektiv, men fullmäktige vill understryka vikten av att Riksbanken vid omläggningen av kontanthanteringen inte bara skall beakta företagsekonomiska kostnader utan också kravet på samhällsekonomisk effektivitet.

 

Riksbankschefens redovisning visar att direktionen dragit konstruktiva slutsatser av den kritik som framförts säger riksbanksfullmäktige i sin kommentar.

Kontaktinformation

Riksbanksfullmäktiges ordförande Jan Bergqvist 070-343 95 89, vice ordförande Johan Gernandt 0733-14 66 01

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?