Riksbanken planerar för försäljning av Pengar i Sverige

Riksbankens direktion har fattat ett inriktningsbeslut i syfte att sälja sitt helägda bolag Pengar i Sverige AB, som svarar för distributionen av sedlar och mynt. Syftet är att ytterligare effektivisera kontanthanteringen och att öppna för privata aktörer.

Pengar i Sverige AB avses delas i två verksamheter. Den affärsorienterade delen, som ansvarar för bl.a. transporter och räkning av dagskassor från handeln, planeras överlåtas till en privat ägare. Den andra delen, som omfattar bl.a. lagerhållning, ut- och inlämning av sedlar samt utlämning av mynt, har nära koppling till banksystemet och Riksbanken kommer att pröva möjligheten att överlåta verksamheten till affärsbankerna. I förslaget ligger också att antalet platser för in- och utlämning av kontanter till Riksbanken minskar.

Om förändringarna genomförs begränsas Riksbankens ansvar för kontanthanteringen till att tillhandahålla sedlar och mynt, hålla strategiska lager av kontanter för extraordinära behov samt att makulera uttjänta sedlar. Förändringen ligger i linje med Riksbankens strävan att koncentrera verksamheten till bankens huvuduppgifter - att upprätthålla ett fast penningvärde och att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.

Riksbanken har under lång tid arbetat med att effektivisera kontanthanteringen i Sverige. Under 1980- och 90-talen reducerades antalet kontor i landet och antalet anställda minskade. Under 1999 avskildes merparten av kontanthanteringen i ett separat bolag, Pengar i Sverige AB. Bolaget har för närvarande ca 380 anställda och en årsomsättning på ca 300 miljoner kronor.

Ytterligare information lämnas av förste vice riksbankschef Lars Heikensten, tel: 08-787 01 41 eller direktionsavdelningen, bitr. avdelningschef Björn Hasselgren, tel: 08-787 04 72

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?