Stabiliteten är god i den svenska finansiella sektorn enligt IMF

Dokument:

Financial System Stability Assessment

Cover Note Financial System Stability Assessment

Detailed Assessments of Standards and Codes

 

Internationella valutafonden (IMF) har under det senaste året genomfört en utvärdering av stabiliteten i den svenska finansiella sektorn, inom ramen för IMF: s så kallade Financial Sector Assessment Program (FSAP). IMF utvärderar alla medlemsländer, på frivillig basis, och har hittills hunnit med drygt 30 länder, bland annat Finland, Island och Kanada. Fondens rapport om Sverige är nu klar och publiceras idag.

Syftet med utvärderingarna är att identifiera potentiella risker i länders finansiella system, undersöka länkar mellan makroekonomisk utveckling och finansiell stabilitet, utvärdera uppfyllandet av internationella standarder och koder för den finansiella sektorn och slutligen peka på områden där reformer behövs. Utvärderingarna fungerar som komplement till IMF:s årliga övergripande genomgångar av medlemsländernas ekonomier (Artikel IV-konsultationer).

Enligt IMF är Sveriges finansiella stabilitet god. Även uppfyllandet av standarder och koder är generellt sett gott. IMF rekommenderar dock ytterligare förbättringar inom två viktiga områden, där de svenska myndigheterna också inlett ett reformarbete. Den första frågan rör systemet för värdepappersavveckling inom VPC, där processen ännu inte lever upp till internationella normer. Ett arbete pågår inom VPC, i samråd med Finansinspektionen och Riksbanken, och målet är att problemen ska vara lösta under första halvåret 2003. Den andra frågan rör förstärkning av Finansinspektionens tillsyn. Regeringen har tillsatt en utredning, delvis som ett resultat av IMF-utvärderingen, men också på grund av förändringar i nationella och internationella regleringar på tillsynsområdet.

Sverige har godkänt publicering av både den sammanfattande rapporten och de detaljerade utvärderingarna av uppfyllandet av standarder och koder.


Eventuella frågor besvaras av Martin Blåvarg, biträdande chef för avdelningen för finansiell stabilitet, tel.08-787 02 32, eller Göran Lind, rådgivare till direktionen, tel. 08-787 04 64.

 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?