Penning- och valutapolitik nr 1 2003

Datum

Riksbankens kvartalstidskrift Penning- och valutapolitik behandlar ämnen på riksbanksnära områden. I dag publiceras årets första nummer som innehåller tre artiklar:

 

Är det bra med globalisering?

Vice riksbankschef Villy Bergström ställer i sin artikel frågan "Är det bra med globalisering?". Det något vaga begreppet "globalisering" har på senare tid blivit ett "politiskt ord". Politiska rörelser mobiliserar mot globalisering samtidigt som internationella organisationer hävdar att globaliseringen bidrar till ekonomisk tillväxt och till att minska fattigdomen i världen.

 

Nationell stabiliseringspolitik vid ett svenskt medlemskap i EMU

I den ekonomiska litteraturen har det föreslagits att stabiliseringspolitiken borde kunna delegeras till en politiskt oberoende myndighet också då de stabiliseringspolitiska instrumenten är av fiskal natur. Robert Boije och Hovick Shahnazarian, båda verksamma på avdelningen för penningpolitik, diskuterar vilken betydelse en delegering av de nationella stabiliseringspolitiska besluten skulle få vid ett svenskt medlemskap i EMU och om det finns stabiliseringspolitiska instrument som är mer lämpliga att delegera än andra. En fråga som diskuteras är om det går att få fram finanspolitiska instrument som är snarlika räntan. Författarna visar att en konjunkturberoende variabel beskattning av räntenettot bör ha snarlika effekter som en ändring av räntenivån och att ett sådant instrument skulle kunna vara av intresse i ett läge då ett enskilt euroland vill påverka sin egen realränta vid en given nominell euroränta. En diskussion förs också om när stabiliseringspolitiska åtgärder bör vidtas i ett enskilt euroland.

 

Hur påverkas ekonomin av inflationsmålet?

Malin Adolfson och Ulf Söderström, båda verksamma på Riksbankens forskningsavdelning, analyserar tre olika samband i ekonomin: inflationens persistens, sambandet mellan inflation och produktionsgap samt växelkursens genomslag på inflationen. Sambanden kan förväntas ha försvagats som en effekt av att inflationsmålet infördes i mitten av 1990-talet. Det visar sig vara svårt att med statistiska metoder säkerställa att sådana förändringar verkligen har skett.

 

Tidskriften finns tillgänglig i pdf-format på Riksbankens webbplats under rubriken Publikationer/Penning- och valutapolitik. Den kan också hämtas i Riksbankens entré på Brunkebergstorg 11 eller beställas via e-post, [email protected], fax 08-787 05 26 eller telefon 08-787 01 00.

 

En engelsk version, Sveriges Riksbank Economic Review, kommer att finnas tillgänglig om några veckor.

 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?