Svenskar ägde utländska aktier för 400 miljarder vid årsskiftet

Svenska placerares innehav av utländska portföljaktier uppgick vid utgången av 1997 till 400,7 miljarder kronor. På två år har därmed svenskarnas innehav av utländska aktier mer än fördubblats. Detta framgår av en enkät om svenskars ägande av utländska portföljaktier som Riksbanken årligen genomför.

 

Den största andelen av aktieinnehavet, cirka 45 procent, är placerad i USA. Andelen amerikanska aktier av det totala aktieinnehavet har dubblerats sedan slutet på 1994. Storbritannien, Tyskland och Schweiz, i nämnd ordning, är de länder som efter USA är störst i svenskarnas aktieportföljer.

 

För första gången kan nu Riksbanken redovisa placeringar i Sydostasien och Ryssland. Dessa uppgick till vid årsskiftet till 13,9 resp. 3,1 miljarder kronor Huvuddelen av dessa innehav består av andelar i olika aktiefonder. Bland de nordiska länderna var finska aktier populärast med ett svenskt ägande som uppgår till 17,1 miljarder kronor.

Undersökningen finns också på Riksbankens hemsida: www.riksbank.se


Ytterligare information lämnas av avdelningen för finansiell statistik:
Maria Falk tel. 08-787 03 68.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?