In- och utlåningsräntans penningpolitiska signaleringsfunktion avskaffas

Datum

Riksbankens direktion har beslutat att in- och utlåningsräntan (räntekorridoren) fortsättningsvis inte ska utgöra ett instrument för penningpolitisk signalering. In- och utlåningsräntan ska ligga symmetriskt kring reporäntan och kommer att ändras när reporäntan ändras. Det beslutades att bredden på räntekorridoren tills vidare ska vara 150 räntepunkter.


Vid sitt sammanträde den 6 december beslutade direktionen också att höja in- och utlåningsräntan till 3,25 respektive 4,75 procent från och med den 13 december 2000. Detta som en konsekvens av det penningpolitiska beslutet att höja reporäntan till 4 procent.


Därmed ligger reporäntan mitt i korridoren och inlåningsräntan ligger 75 räntepunkter under reporäntan och utlåningsräntan 75 räntepunkter över reporäntan.


Huvudmotivet till förändringen är att Riksbanken anser att det saknas behov av att signalera den långsiktiga inriktningen på penningpolitiken via räntekorridoren. Den förändring som nu genomförs är en anpassning till praxis under senare år.


Riksbankens beslut om in- och utlåningsräntan kommer fortsättningsvis att offentliggöras genom pressmeddelande samt på Riksbankens hemsida. Offentliggörande i Riksbankens författningssamling av räntevillkoren kommer att upphöra.


Ytterligare information lämnas av: Christina Lindenius, avdelningschef, avdelningen för marknadsoperationer, 08 – 787 04 69 eller Magnus Vesterlund, enhetschef, avdelningen för marknadsoperationer, 08 – 787 06 49.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?