Direktionen sammanträder i Luleå

Datum

Riksbankens direktion har beslutat att förlägga vissa av sina sammanträden utanför Stockholm. Syftet är att få tillfälle att samlat besöka olika delar av Sverige för att inhämta synpunkter på Riksbankens verksamhet och för att få möjlighet att diskutera den ekonomiska utvecklingen med företrädare för näringsliv och samhälle i de olika länen.


Direktionens sammanträde den 7 september kommer att hållas i Luleå. I anslutning till detta kommer det att anordnas ett antal studiebesök hos det lokala näringslivet.


En pressträff med hela direktionen kommer att hållas kl. 11.45 torsdagen den 7 september hos Länsstyrelsen, Sessionssalen. För deltagande erfordras presslegitimation.


För ytterligare information kontakta
Tomas Lundberg, pressekreterare, Riksbanken, tel. 08 – 787 02 15 eller
Caj Norén, informationschef, Länsstyrelsen, tel. 0920 – 960 54.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?