Riksbankens trovärdighet hos allmänheten ökar

Riksbankens trovärdighet hos allmänheten ökar. I dag anser 64 procent att Riksbanken är trovärdig jämfört med 55 procent vid förra undersökningen 1999.


Detta framgår av den kunskaps- och attitydundersökning som Riksbanken låtit göra bland allmänheten. Undersökningen visar också att allmänhetens stöd för penningpolitiken har ökat. Den andel som anser att penningpolitiken bedrivs på ett riktigt sätt har ökat och uppgår idag till 77 procent. Det ska jämföras med 61 procent vid förra undersökningstillfället.

Av svaren framgår att Riksbankens inflationsmål på 2 procent stöds av 69 procent. Det är en marginell minskning från 71 procent vid förra undersökningen.

Enkäten visar också att kunskapen om Riksbankens penningpolitiska uppgift, att värna penningvärdet, har ökat jämfört med tidigare mätningar. Vidare kan 23 procent av de tillfrågade uppge att inflationsmålet är 2 procent. Kunskapen om Riksbankens andra huvuduppgift, att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende, är däremot lägre.

"Undersökningen visar att förtroendet för Riksbanken har ökat, men också att Riksbankens mål och uppgifter måste göras mer kända", säger Leif Jacobsson, informationschef på Riksbanken, i en kommentar till undersökningen.

En tredjedel vet att Urban Bäckström är riksbankschef. De vanligaste associationerna till Riksbanken är pengar och ränta.


Undersökningen är utförd av Eureka Marknadsfakta AB. 1 003 personer i åldrarna 16-74 år telefonintervjuades under perioden 24 augusti  - 1 september. De redovisade resultaten har en maximal felmarginal på 3,1 procentenheter. Riksbanken har gjort motsvarande undersökningar sedan 1996.


För ytterligare information kontakta informationschef Leif Jacobsson, tel. 08 - 787 04 14.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?