Privatresornas andel ökar i resevalutastatistiken

Under perioden augusti 1999 till juli 2000 uppgick det privata resandet till 46,7 mdr kr (67 procent) och arbetsresor till 23,5 mdr kr (33 procent ) av det totala resandet till utlandet. Det visar en undersökning riktad till svenska hushåll gällande utlandsresor som SCB genomfört på uppdrag av Riksbanken. Undersökningen har mätt fördelningen mellan arbetsresor och privatresor och i vilka länder som de resande har haft utgifter i.
Motsvarande undersökning har genomförts vid två tidigare tillfällen, 1990 och 1995.

Sedan den förra undersökningen 1995 innebär detta en ökning av andelen privatresor med 5 procentenheter och en motsvarande minskning av arbetsresor.


De största utläggen för privatresor gjordes i Spanien följt av Danmark och Grekland. Utläggen i samband med privatresor till Spanien uppgick till 8,3 mdr kr vilket är 18 procent av det privata resandet. Motsvarande siffror för Danmark var 5,4 mdr kr och 12 procent och för Grekland 3,9 mdr kr och 8 procent.


För arbetsresor gjordes de största utläggen i USA följt av Tyskland och Storbritannien. I USA spenderades 3,7 mdr kr vilket är 15 procent av arbetsresorna. Motsvarande siffror för Tyskland var 3,0 mdr kr och 13 procent och för Storbritannien 2,1 mdr kr och 9 procent.


Resevalutastatistiken ingår som en delpost i Sveriges bytesbalans. Nettot av resevalutaposten har alltid varit negativt i bytesbalansen. Svenskarna spenderar mer i utlandet än vad utlänningar gör i Sverige. Den senaste helårsuppgiften är 1999 års siffror som visar på ett underskott med 32 mdr kr. Hittills publicerad statistik pekar mot ett underskottet på 37 mdr kr för år 2000.


Det fullständiga resultatet av rapporten kan laddas ner från Riksbankens hemsida www.riksbank.se (välj Publikationer i huvudmenyn och sedan Undersökningar i listan). Undersökningen om resevaluta kan också beställas från Information Riksbanken; e-post: mailto:[email protected]tel 08 – 7870100, fax 08- 7870526.


Ytterligare information lämnas av avdelningen för penningpolitik, Ingvar Karlsson, tel 08 - 7870210 och Magnus Svensson, 08- 7870226

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?