Riksbankens företagsundersökning: Svagare krona stödjer industrin och ger högre priser

Datum

Riksbankens företagsundersökning i maj visar att konjunkturen fortsätter att stärkas i stabil takt. Kronan har försvagats det senaste året, vilket har lett till ökad lönsamhet i industrin och högre priser inom framförallt handeln.

Kronan har försvagats sedan våren 2014 och detta har gradvis bidragit till högre lönsamhet för exportindustrin. Även om exportefterfrågan nu inte motsvarar industrins förväntningar räknar de med att exporten åter ska stiga så snart den globala konjunkturen tar ordentlig fart. För importerande företag har den försvagade kronan i stället inneburit ökade kostnader. De har i viss utsträckning redan börjat höja priserna men skulle behöva höja dem ytterligare framöver eftersom deras marginaler minskat. Fler handelsföretag än tidigare tror på stigande priser och även om konkurrensen upplevs som fortsatt hård är de planerade prishöjningarna högre än på flera år.

 

Byggföretagen är överlag mycket nöjda med de senaste månadernas utveckling. Osäkerheten om framtida offentliga investeringar i infrastruktur upplevs ha minskat och efterfrågan på bostäder ökat, bland annat till följd av det låga ränteläget. För industriföretagens investeringsplaner verkar däremot den svenska räntenivån ha en underordnad betydelse. I deras fall är den allmänna efterfrågan i omvärlden mer avgörande.

 


Tre gånger om året intervjuar Riksbanken de största företagen inom bygg-, handels-, industri- och delar av tjänstesektorerna. Den här gången intervjuades representanter för 42 företag med totalt cirka 248 000 anställda i Sverige. Intervjuerna genomfördes huvudsakligen mellan den 4 och den 22 maj och redovisas i Riksbankens företagsundersökning.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?