Globalt betalningssystem krävs för finansmarknaden

Varje dygn hanterar den internationella finansmarknaden betalningar för motsvarande 3 000–4 000 miljarder dollar. Men dagens transaktionssystem är inte anpassade till denna enorma trafik. Ett globalt nätverk för betalningar bör dock kunna skapas, och kanske då med EU:s Target-system som förebild. Det anser
Hans Bäckström och Stefan Ingves i senaste numret av Riksbankens kvartalstidskrift Penning- och valutapolitik, som publiceras i dag.


”Den snabba tillväxten i betalningstrafiken, både nationellt och internationellt, ställer krav på en förbättrad infrastruktur, inte minst för att åstadkomma mindre risker och ökad stabilitet i det globala finansiella systemet”, skriver författarna.


Ett internationellt system för en snabbare och säkrare avveckling av betalningar, oavsett valutor, måste innefatta möjligheter till löpande kredit under dagen, mot säkerhet i värdepapper, samtidigt som detta inte får ge oönskade penningpolitiska effekter. Erfarenheterna från diskussionerna kring Target-systemet tyder på att detta är möjligt, framhåller författarna.


Begreppet Internationella valutafonden, IMF, möter tidningsläsaren nästan
varje dag, men få vet förmodligen att den har sitt ursprung i 1930-talets depression. IMF:s roll har gradvis förändrats genom åren, från att vara en garant för fasta växelkurser till att bli ett viktigt hjälpmedel för en uthållig betalningsbalanssituation i utvecklingsländerna, skriver Maria Götherström i en genomgång av denna centrala institution i den internationella ekonomin.


Ränteindex används allt oftare för att definiera uppdraget till en förvaltare av obligationsportföljer. Men en okritisk användning av denna måttstock kan leda till såväl felaktig riskexponering som onödiga transaktionskostnader, varnar Christian Ragnartz i en artikel.


”Ränteindex har varken en lika självklar teoretisk eller empirisk bakgrund som aktieindex.” Däremot kan ränteindex lämpa sig för benchmarking, anser Christian Ragnartz.


Tidskriften kan hämtas i Riksbankens entréer, Brunkebergstorg 11 och Malmskillnadsgatan 7 eller beställas via -post ([email protected]), fax (08-787 05 26) och telefon (08-787 01 00). Artiklarna kan också laddas hem från websidan (www.riksbank.se). En engelsk version, Quarterly Review, kommer att finnas tillgänglig om några veckor.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?