Betalningssystemrådets första sammanträde

Datum

Idag sammanträdde Betalningssystemrådet för första gången. Rådet har tillkommit på initiativ av Riksbanken som ett forum där frågor kring betalningssystemet kan diskuteras på en övergripande policynivå.


I rådet ingår för närvarande företrädare på direktionsnivå från Föreningssparbanken, Merita Nordbanken, S E B, Svenska Handelsbanken, OM och VPC samt Riksbanken. Ordförande är vice riksbankschef Lars Nyberg.


Vid dagens sammanträde diskuterades frågan om det centrala betalningssystemets framtida utformning och organisation, förändrade former för avveckling av affärer i svenska räntebärande värdepapper för att undanröja vissa systemrisker samt åtgärder som kan effektivisera likviditetsanvändningen i betalningssystemet.


Ytterligare information lämnas av Svante Bågstam, enhetschef, sekreterare i Betalningssystemrådet, 08-787 02 85.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?