De svenska bankerna visar god motståndskraft mot den låga aktiviteten i ekonomin

Lönsamheten i de svenska storbankerna är för närvarande god, men har fallit och är nu den lägsta sedan återhämtningen efter bankkrisen i början av 1990-talet. Krympande marginaler, stagnerade intäkter och något ökade kreditförluster förklarar försämringen. Det faktum att lönsamheten fallit kan innebära en fortsatt press på bankledningarna att anpassa verksamheter och strategier. Den bedömningen gör Riksbanken i rapporten Finansiell stabilitet, som presenteras idag.


Även om kreditförlusterna ökade i de svenska storbankerna under de senaste fyra kvartalen fram till och med mars månad i år skedde ökningen från en låg nivå. Kreditförlusterna är fortsatt låga trots att bankerna fortsatt att öka sin utlåning i ett läge då konjunkturen försvagats, låntagarnas betalningsförmåga försämrats och antal konkurser ökat.

Utöver den sedvanliga analysen av utvecklingen i de svenska storbankerna gör Riksbanken i ett fördjupningsavsnitt även en jämförelse med ett antal europeiska banker. Avsikten med jämförelsen är att identifiera möjliga relativa svagheter med avseende på lönsamhet, effektivitet och risktagande i de svenska bankerna. I rapporten diskuteras även bland annat det amerikanska företaget Enrons fall, bankernas hantering av marknadsrisker samt utvecklingen av det framtida betalningssystemet.

En presskonferens med vice riksbankschef Lars Nyberg, Martin Andersson, chef för avdelningen för finansiell stabilitet samt Martin Blåvarg, chef för enheten för finansiell stabilitetsanalys, hålls i dag klockan 13.30 på Riksbanken, ingång Malmskillnadsgatan 7. Presslegitimation krävs.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?