Inflationen relativt väl i linje med inflationsmålet

Den inhemska efterfrågan bedöms öka under de närmaste två åren, i stort sett i linje med Riksbankens tidigare bedömningar. Detta sker mot bakgrund av ett svagt internationellt inflationstryck, låga inflationsförväntningar, förhållandevis återhållsamma löneavtal och förbättrade statsfinanser. Sammantaget innebär detta att inflationen är relativt väl i linje med Riksbankens mål i slutet av den tidsperiod som överblickas.

Det säger vice riksbankschef Lars Heikensten i ett förskrivet inlägg i en panel-diskussion på Konserthuset i Växjö, som arrangeras av Finansforum på torsdagskvällen.

Konsumentpriserna har i stort sett utvecklats som Riksbanken väntat under sommaren. Asienkrisens förlopp har dock bidragit till att råvaru- och oljepriserna fortsatt att falla. De internationella konjunkturutsikterna framstår nu som något svagare bl.a. mot bakgrund av den omfattande finansiella oron. Samtidigt ger bl.a. sänkningen av reporäntan i juni och försvagningen av kronan en stimulativ effekt på ekonomin, säger Lars Heikensten.

Osäkerheten om den fortsatta utvecklingen är betydande. Å ena sidan kan den internationella konjunkturen utvecklas svagare än väntat, vilket kan leda till lägre inflation. Å andra sidan har osäkerheten kring bl.a. kronkursen förstärkts. En mer varaktigt svag kronkurs kan medföra ett ökat inflationstryck. Den finansiella oron i världsekonomin gör att situationen är svårbedömd, enligt Lars Heikensten.

Riksbanken kommer att fortsätta att analysera händelseutvecklingen och prövar fortlöpande penningpolitikens uppläggning i ljuset av ny information. Riksbanken återkommer till bedömningen av inflationsutsikterna och hur de kan påverka penningpolitikens framtida utformning i inflationsrapporten som släpps på måndag den 28 september, avslutar Lars Heikensten.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?