Riksbankens företagsundersökning: Bättre styrfart i väntan på uppgång

Datum

Konjunkturen fortsätter att förbättras, men i långsam takt. Det visar Riksbankens företagsundersökning som gjordes i september. Produktion, sysselsättning och försäljning har överlag ökat något det senaste kvartalet. Samtidigt är företagen ovanligt splittrade i sina bedömningar om rådande konjunkturläge. En mer påtaglig konjunkturuppgång dröjer och väntas nu komma först efter årsskiftet.

Företagens förhoppningar om framtiden har stärkts sedan i maj, inte minst inom detaljhandeln och delar av industrin. Riskerna från konjunkturutvecklingen upplevs generellt ha minskat, vilket framför allt beror på att färre oroar sig över utvecklingen i Europa. Läget är mer dystert inom vissa delar av industrin som haft en svag utveckling det senaste året och inte ser någon snar vändning.

 

Pristrycket är fortsatt lågt och det är färre företag än tidigare som räknar med stigande priser på ett års sikt och prishöjningarna det närmaste kvartalet väntas bli små. Stigande lönekostnader och högre egna marginaler uppges som viktiga skäl till att priserna ökar det kommande året.

 

Inför varje penningpolitisk rapport, tre gånger om året, intervjuar Riksbanken företag inom bygg-, handels-, industri- och tjänstesektorerna. De största företagen inom dessa sektorer intervjuas och antalet företag uppgick denna gång till 41 stycken med totalt cirka 250 000 anställda i Sverige. Intervjuerna genomfördes huvudsakligen mellan den 26 augusti och 12 september och redovisas i rapporten Riksbankens företagsundersökning.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?