Bankerna har klarat den utdragna avmattningen väl, men motståndskraften minskar

Datum

Bankerna har hittills klarat den utdragna konjunkturavmattningen väl. Den bedömningen gör Riksbanken i rapporten om finansiell stabilitet som publiceras idag. Trots att låntagarnas återbetalningsförmåga försämrats något är bankernas lönsamhet fortfarande tillfredsställande, om än något lägre än tidigare, och kreditförlusterna låga. Den förhållandevis goda lönsamheten gör att bankerna är rustade att hantera den fördröjning i konjunkturuppgången som Riksbanken sett framför sig under våren. Om lönsamheten fortsätter att falla minskar dock bankernas möjligheter att absorbera oväntade förluster. En mer utdragen konjunktursvacka eller stora enskilda kreditförluster gentemot en hel bransch eller en stor låntagare skulle kunna innebära betydande påfrestningar på bankerna.

 

I Europa pågår en integration och harmonisering av värdepappers- respektive betalningsmarknaden. Drivkraften bakom denna utveckling är ökad effektivitet och stordriftsfördelar i hanteringen av transaktioner, vilket i sig kan medföra positiva effekter utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. För stabiliteten på de finansiella marknaderna kan beroendet av ett fåtal system dock medföra en ökad sårbarhet vid störningar.

 

Utöver Riksbankens bedömning av stabiliteten i det finansiella systemet innehåller rapporten även två artiklar. I den första artikeln analyserar Riksbanken huruvida de svenska storbankerna var och en för sig är nödvändiga för betalningssystemets funktion. Om någon av de fyra storbankerna skulle fallera utan att de övriga bankerna drabbas behöver inte det utgöra något allvarligt hot mot betalningssystemet. Denna slutsats är väsentlig i diskussioner om eventuellt statligt stöd då en kris uppstår.

 

I den andra artikeln analyseras konsekvenserna av ett eventuellt svenskt medlemskap i valutaunionen för den finansiella stabiliteten i Sverige.

 

En presskonferens med vice riksbankschef Lars Nyberg och Martin Blåvarg, biträdande chef för avdelningen för finansiell stabilitet, hålls idag klockan 14.00 på Riksbanken, ingång Brunkebergstorg 11. Presslegitimation krävs.

Kontaktinformation

Tomas Lundberg, Pressekreterare, tel. 08-787 02 15

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?