Riksbankens företagsundersökning: Hygglig konjunktur men omvärlden oroar

Datum

Enligt Riksbankens företagsundersökning i september fortsätter konjunkturen att utvecklas i en hygglig takt. Men företagen är överlag mer pessimistiska om den framtida konjunkturutvecklingen.

Industrin bekymrar sig alltmer över utvecklingen i omvärlden. Konjunkturen i Europa fortsätter långsamt att återhämta sig, men inbromsningen på tillväxtmarknaderna, låga råvarupriser och fallande investeringsaktivitet inom bland annat energisektorn oroar exportindustrin. Samtidigt är företagen generellt sett allt tryggare med hur den inhemska efterfrågan utvecklas. Tongångarna är särskilt positiva inom byggsektorn där efterfrågan fortsätter att öka. Inom bostadsbyggandet är produktionstakten mycket hög och tecken på flaskhalsar i form av brist på specialister börjar göra sig gällande i storstäderna.


Företagen väntar sig en fortsatt dämpad prisutveckling. Industrin har svårt att höja priserna eftersom efterfrågan ännu inte är tillräckligt stark samtidigt som kostnaderna för insatsmaterial har sjunkit med råvarupriserna. Handeln är fortsatt försiktig med att föra över stigande inköpskostnader till konsumenterna, vilket har pressat ned marginalerna. Handelsföretagen har en tydlig avsikt att höja priserna, men hur snabbt det kan ske beror på konsumenternas efterfrågan och den allmänna konkurrenssituationen.

 


Tre gånger om året intervjuar Riksbanken de största företagen inom bygg-, handels-, industri- och delar av tjänstesektorerna. Den här gången intervjuades representanter för 42 företag med totalt cirka 250 000 anställda i Sverige. Intervjuerna genomfördes huvudsakligen mellan den 31 augusti och den 18 september och redovisas i Riksbankens företagsundersökning.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?