Minskar statspappersinnehavet med nominellt 20 mdr

Riksbanken ska minska sitt innehav av statspapper med nominellt 20 miljarder kronor. Orsaken är att nuvarande storlek på Riksbankens inhemska värdepappersportfölj -- nominellt värd 47 miljarder kronor -- inte längre fyller någon penningpolitisk funktion. Statspappren kommer att säljas till Riksgäldskontoret till marknadspris. Riksbankens marknadsvårdande ansvar är den främsta anledningen till att behålla resterande del av värdepappersportföljen.


Statspappren kommer att säljas vid fem tillfällen under perioden 9 mars -17 april. Försäljningen dränerar likviditeten i banksystemet. Dräneringseffekten kommer dock att neutraliseras med hjälp av gradvis större penningpolitiska repor. Likviddag kommer att vara onsdagar, dvs samma likviddag som för reporna.


Ytterligare information lämnas av penning- och valutapolitiska avdelningen:
Christina Lindenius, bitr. avdelningschef tel. 08-787 04 69
Kjell Nordin, chefshandlare tel. 08-696 68 04

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?