Föreningsbanken slutar som primary dealer

Riksbanken har accepterat Föreningsbankens begäran att upphöra att vara primary dealer gentemot Riksbanken både på valutamarknaden och på penning- och obligationsmarknaden. Beslutet grundar sig på samgåendet mellan Föreningsbanken och Sparbanken Sverige AB och träder i kraft per den 30 maj 1997.

Följande nio institut har ett primary dealer-avtal på valutamarknaden med Sveriges riksbank:

Banque Indosuez, filial Stockholm
Chase Manhattan Bank N.A., London
Citibank N.A., London
Midland Bank plc, London
Nordbanken
Skandinaviska Enskilda Banken
Sparbanken Sverige AB
Svenska Handelsbanken
Unibank, Köpenhamn

Följande tio institut har primary dealer-avtal på penning- och obligationsmarknaden med Sveriges riksbank:

Alfred Berg Transferator Fondkommission AB
Consensus Fondkommission AB
E. Öhman J:or Fondkommission AB
Erik Penser Fondkommission AB
JP Bank
Midland Bank plc, London
Nordbanken
Skandinaviska Enskilda Banken
Sparbanken Sverige AB
Svenska Handelsbanken

Ytterligare information lämnas av Kjell Nordin, telefon 08 - 696 68 04

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?