Åtgärder för att vid behov underlätta betalningar i amerikanska dollar

För att underlätta betalningar i amerikanska dollar har Federal Reserve och Europeiska centralbanken kommit överens om ett swap-avtal. Genom detta avtal kan banker i euroområdet via Eurosystemet få tillgång till amerikanska dollar.


Mot denna bakgrund har Riksbankens direktion beslutat att ställa högst 1 miljard amerikanska dollar av valutareserven till förfogande för en så kallad swap-facilitet. Denna  facilitet kan nyttjas av de svenska banker som är valutapolitiska motparter till Riksbanken.


Direktionens beslut skall ses som en säkerhetsåtgärd i syfte att vid behov underlätta de svenska bankernas betalningar i amerikanska dollar.


Vid frågor kontakta
Kjell Nordin 08-696 68 04 eller Charlotte Lundberg 08-696 68 17

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?