Riksbanken planerar sälja Tumba Bruk

Riksbanken planerar att sälja AB Tumba Bruk. Bakgrunden är att företaget bedöms ha bättre utvecklingsmöjligheter i andra ägarformer samt den strukturförändring som väntas bland världens sedeltillverkare.

Tumba Bruk består av pappersbruk för sedelpapper, sedeltryckeri  samt myntverket i Eskilstuna. Företaget tillverkar svenska sedlar och mynt på uppdrag av Riksbanken. Därutöver exporteras sedlar och sedelpapper. Antalet anställda är 320 och årsomsättningen 500 Mkr. Företaget är idag helägt av Riksbanken.

Riksbanken har genomfört flera utredningar om Tumba Bruks framtid. Slutsatsen är att verksamheten har bäst förutsättningar att vidareutvecklas i andra ägarkonstellationer. Till detta bidrar den strukturomvandling som väntas bland sedeltillverkarna i världen.

Riksbanken har enligt lag ansvar för försörjningen med svenska sedlar och mynt. Om försäljningen av Tumba Bruk fullföljs kommer Riksbanken att träffa avtal med en eller flera leverantörer för att tillförsäkra sedel-och mynttillverkning för Sveriges behov.

Riksbanken kommer vid en försäljning att fästa särskild vikt vid att verksamhet kan fortsätta hos Tumba Bruks enheter i Tumba och Eskilstuna. Riksbanken kommer också att verka för att den unika bruksmiljön i Tumba bevaras.

Under våren 2001 inbjuds potentiella köpare att anmäla intresse hos Riksbanken. Resultatet av denna förfrågan avgör formerna och tidplanen för den planerade ägarförändringen.


För ytterligare information:
Vice riksbankschef Lars Nyberg, tel 08-787 01 08
VD Lennart Bergstedt, Tumba Bruk, tel 08-578 695 10

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?