Ändrade emissionsvillkor för riksbankscertifikat

Datum

Riksbanken har beslutat att göra vissa ändringar för att förbättra dagslånemarknadens funktionssätt. Det är dels tekniska ändringar av villkoren för riksbankscertifikat som gäller tillsvidare, dels begränsning av emissionsvolymen för certifikat som löper över kommande årsskifte. Förändringarna träder i kraft den 16 december 2014.

Riksbankens penningpolitiska styrsystem är utformat för att styra marknadens dagslåneränta genom att bestämma villkoren för bankernas in- och utlåning i Riksbanken. Sedan den 8 oktober 2008 har banksystemet ett likviditetsöverskott gentemot Riksbanken. I dagsläget uppgår likviditetsöverskottet till cirka 50 miljarder kronor. Detta överskott lånar Riksbanken in dels via veckovisa emissioner av riksbankscertifikat med en veckas löptid, dels via dagliga finjusterande transaktioner med löptid över natten.

 

Sedan den 1 juni 2010 kan bankerna sälja tillbaka riksbankscertifikat till Riksbanken mot en avgift på 2 räntepunkter.[1] Syftet med återförsäljningsrätten var att öka intresset för de veckovisa emissionerna av riksbankscertifikat. Vid återförsäljning av certifikat till Riksbanken ökar banksystemets överskott med motsvarande belopp. För att undvika frekvent återförsäljning som ger onödigt stor påverkan på räntebildningen på dagslånemarknaden har Riksbanken beslutat att avgiften för återförsäljning av riksbankscertifikat höjs till 10 räntepunkter samt att återförsäljningsrätten inte ska gälla på anbudsdagen. Dessa förändringar gäller från och med den 16 december 2014.

 

Riksbanken emitterar normalt certifikat med en veckas löptid. Över årsskiftet brukar löptiden dock bli längre på grund av jul- och nyårshelger. Riksbanken har observerat att volatiliteten på dagslånemarknaden har ökat kring årsskiften. För att undvika allt för stor variation i dagslåneräntan i samband med det kommande årsskiftet har Riksbanken beslutat att emissionsvolymen av

certifikat begränsas till 35 miljarder kronor vid emissionen den 16 december 2014.

 


[1] Se direktionens beslut "Riksbankscertifikat med rätt till återförsäljning och med längre löptid", protokollsbilaga B till direktionens protokoll 100525, §7, DNR 2010-446-APP.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?