Riksbanksfullmäktiges beslut om vinstdisposition

Datum

Riksbanksfullmäktige har i enlighet med riksbankslagen framlagt förslag om disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2007. Fullmäktige föreslår riksdagen att 3,6 miljarder kronor inlevereras till statsverket.


Enligt gällande riktlinjer ska 80 procent av det genomsnittliga resultatet – efter vissa justeringar – under de senaste fem åren inlevereras till statsverket.


En detaljerad redogörelse för beräkningen av vinstdispositionen framgår av ”Förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2007 samt riksbanksfullmäktiges verksamhetsberättelse 2007 (2007/08:RB2)”.

Kontaktinformation

Johan Gernandt, riksbanksfullmäktiges ordförande, tel. 0734-15 26 01, Leif Pagrotsky, riksbanksfullmäktiges vice ordförande, tel. 070-300 18 24

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?