Förste vice riksbankschef Eva Srejber lämnar Riksbanken

Datum

Förste vice riksbankschef Eva Srejber har meddelat riksbanksfullmäktige att hon önskar avgå. Finansminister Anders Borg kommer att föreslå att regeringen nominerar Eva Srejber till svensk ledamot av den Europeiska Investeringsbanken (EIB).
 
"På riksbanksfullmäktiges vägnar tackar vi Eva Srejber för hennes förtjänstfulla insatser för Riksbanken under många år. Fullmäktige kommer nu att inleda arbetet med att finna en efterträdare till Eva Srejber. Processen med att utse en efterträdare till vice riksbankschef Kristina Persson som avgår den 30 april pågår sedan tidigare", säger fullmäktiges ordförande Johan Gernandt och vice ordförande Leif Pagrotsky i en gemensam kommentar.

 

Enligt riksbankslagen gäller normalt en karensperiod om ett år för nya anställningsuppdrag eftersom en ledamot besitter en kunskap som om den utnyttjas skulle kunna vara till skada för Riksbanken. Fullmäktige kan dock från fall till fall avgöra hur lång karensperioden bör vara för att undvika att förtroendet för Riksbanken skadas. I detta fall har fullmäktige kommit fram till att arten av uppdraget är sådan att det motiverar en kortare karensperiod. En karensperiod på tre månader har ansetts lämplig. Eva Srejber slutar omgående på Riksbanken för att, om hon utses, kunna tillträda tjänsten vid EIB vid halvårsskiftet.

 

"Det finns flera skäl till att jag fattat detta beslut. Jag har de senaste åren arbetat mycket med europafrågor och har ett starkt europeiskt engagemang. Den Europeiska Investeringsbanken bedriver ett viktigt arbete med syfte att öka den ekonomiska tillväxten i EU och dess närområde. Om jag godkänns kommer jag att få möjlighet att bidra till den utvecklingen i en spännande miljö", sade Eva Srejber i en kommentar till sin avgång.

 

Möjlighet att ställa frågor till vice riksbankschef Eva Srejber kommer att finnas
klockan 16.30 idag den 29 mars på Riksbanken, Brunkebergstorg 11. Presslegitimation krävs.

Kontaktinformation

Johan Gernandt, ordförande i riksbanksfullmäktige,
tel. 073-3146601,
Leif Pagrotsky, vice ordförande i riksbanksfullmäktige,
tel. 070-300 18 24,
Pernilla Meyersson, informationschef Riksbanken,
tel. 08-787 05 05

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?