Riksbankens företagsintervjuer: Långsam återhämtning

Datum

Konjunkturläget har fortsatt att förbättras, men utvecklingen går olika fort i olika sektorer. Det framgår av de företagsintervjuer som Riksbanken gjorde i december. Företag inom handeln är i allmänhet nöjda med konjunkturläget medan industrin uttrycker sin besvikelse över att efterfrågan från omvärlden ännu inte har tagit fart. Industriföretagen uppger också att det kommer att ta lång tid innan de behöver göra nya investeringar eller anställa personal.

 

Förväntningar på årets avtalsrörelse visar även de på relativt stora skillnader mellan de olika sektorerna i näringslivet, där industrin har de lägsta förväntningarna på löneökningarna under kommande år.

 

Företagen väntar sig överlag låga prisökningar framöver. Det beror dels på att de har gott om ledig kapacitet, men också för att de upplever att konkurrensen är hög och efterfrågan svag.

 

Riksbanken genomför sedan 2007 intervjuer med cirka 60 företag inom bygg-, handel-, industri- och tjänstesektorn inför varje penningpolitisk rapport.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?