Riksbanken bildar År 2000-råd

Riksbanken bildar tillsammans med Finansinspektionen och de finansiella företagen i Sverige ett gemensamt råd för samordning av övergripande åtgärder inför tusenårsskiftet. Syftet är att tusenårsskiftet inte ska orsaka problem inom den svenska finanssektorn. Rådet kommer bl.a. att utvärdera läget i det finansiella systemet som helhet.

I den svenska finanssektorn har arbetet med att förebygga störningsrisker till följd av millennieskiftet pågått en längre tid. Finansinspektionen har regeringens uppdrag att formulera krav på instituten och successivt rapportera hur förberedelserna fortskrider. Riksbanken förbereder omställningen av sina interna system samt har beredskap för ökad efterfrågan på sedlar och mynt.

Riksbanken liksom flertalet företag i finanssektorn närmar sig nu ett skede då tester tillsammans med system utanför den egna organisationen ska genomföras. Därmed kommer bilden att klarna av det samlade finansiella systemets förmåga att hantera tusenårsskiftet. I och med detta klarnar också behovet av övergripande initiativ och åtgärder. Rådet som bildas ska utgöra ett forum för diskussioner och ta initiativ till nödvändiga åtgärder. Parallellt kommer de enskilda institutens förberedelsearbete att fortsätta.

Mer information om Riksbankens år 2000-förberedelser finns under knapparna Aktuellt - Övrigt på Riksbankens hemsida www.riksbank.se, alternativt kan material beställas via e-post [email protected], fax 08 – 787 05 26 eller
telefon 08 – 787 01 00.

Frågor besvaras av betalningssystemavdelningen,
Hans Bäckström, utredare, tel. 08 – 787 01 07,e-post: [email protected] och
Kai Barvell, avdelningschef, tel. 08 – 787 0473,e-post: [email protected]

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?