Lönevillkoren för direktionsledamöterna klara

Datum

Riksbanksfullmäktige har idag fastställt lönevillkoren för ledamöterna av Riksbankens direktion.

För ordföranden i direktionen, tillika riksbankschef Urban Bäckström är månadslönen 110 000 kronor. Urban Bäckström får dessutom ett arvode från BIS (Bank for International Settlements). Idag innebär det en total månadslön om ca 155 000 kronor.


Vice ordföranden i direktionen, tillika förste vice riksbankschef Lars Heikensten har en månadslön om 135 000 kronor. Övriga fyra vice ordföranden i direktionen, tillika vice riksbankschefer, Eva Srejber, Villy Bergström, Kerstin Hessius och Lars Nyberg har vardera en månadslönen på 125 000 kronor.


Fullmäktige fastlade också hur dess kontroll av Riksbanken ska utövas. Fullmäktige väljer direktionsledamöter och fastställer deras anställningsvillkor. Fullmäktige kan skilja direktionsledamöter från tjänsten om de inte uppfyller de krav som ställs på ledamöterna.


Fullmäktige kommer att följa Riksbankens, och då i synnerhet direktionens verksamhet nära. Bl a kommer fullmäktiges ordförande och vice ordförande att utnyttja rätten att delta i direktionens möten. Direktionsledamöterna kan också kallas till fullmäktiges möten för att redogöra för sin skötsel av Riksbanken.


Arbetsordningen för Riksbanken, som anger bankens övergripande organisation, beslutas också av fullmäktige. Fullmäktige ska leda verksamheten vid Riksbankens revisionsenhet och lämna förslag till riksdagen om disposition av Riksbankens vinst. I samband med att fullmäktige lämnar förslag om vinstdisposition har fullmäktige möjlighet att i övrigt lämna synpunkter på Riksbankens verksamhet till riksdagen.

Riksbanksfullmäktige beslutar fr o m 1999 inte i frågor rörande penningpolitiken.

Fullmäktiges nästa möten hålls 15 januari kl 13 samt den 5 februari kl 13.


Ytterligare frågor besvaras av: Sven Hulterström, tel. 545 112 76, Johan Gernandt, tel. 670 66 01 eller Björn Hasselgren, tel. 787 0472.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?