Bankerna sänkte både inlånings- och utlåningsräntan med 0,1 procentenheter 3:e kvartalet 2001

Riksbankens kvartalsvisa undersökning av bankernas och bostadsinstitutens genomsnittliga räntor per den 30 september 2001 visar, att bankerna sänkte både in- och utlåningsräntan med i genomsnitt 0,1 procentenheter tredje kvartalet 2001. Inlåningsräntan sjönk till 2,2 procent och utlåningsräntan till 5,7 procent. Skillnaden mellan in- och utlåningsräntan var 3,6 procentenheter (avrundat). Riksbanken sänkte reporäntan med 0,25 procentenheter till 3,75 procent, medan räntan på 6-månaders statsskuldväxlar sjönk med 0,7 procentenheter tredje kvartalet 2001.

Bostadsinstituten höjde den rörliga räntan på nyutlåning med i genomsnitt 0,1 procentenheter till 5,1 procent tredje kvartalet 2001. Räntan på bostadsinstitutens totala utestående lånevolym sjönk med 0,1 procentenheter (avrundat) till 5,7 procent jämfört med andra kvartalet 2001.

Uppgifterna finns på Riksbankens hemsida: under rubrikerna Statistik samt Publikationer.

Ytterligare information lämnas av Avdelningen för finansiell stabilitet:
Enar Olofsson, tel. 08-787 01 38 eller e-post: [email protected].

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?