Sänker in- och utlåningsräntan med 0,5 procentenheter

Riksbanksfullmäktige har i dag beslutat att sänka in- och utlåningsräntan med
0,5 procentenheter vardera. Inlåningsräntan sätts till 3,25 procent och utlåningsräntan till 4,75 procent. Beslutet träder i kraft onsdagen den 18 november.


Sedan september månad, då den senaste inflationsrapporten publicerades, har ny information inkommit som har motiverat en nedrevidering av inflationsprognosen. Den samlade bedömningen av de indikatorer Riksbanken studerar visar att inflationen på två års sikt kommer att underskrida Riksbankens inflationsmål på 2 procent.


Ytterligare information kommer att lämnas i samband med att riksbankschef
Urban Bäckström framträder i finansutskottet kl 11.00 i morgon, fredag.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?