Bergström: Goda utsikter för svensk ekonomi

Datum

"Det råder ingen tvekan om att arbetsmarknadens parter samlat sluter upp bakom Riksbankens inflationsmål. Detta är mycket viktigt inför de omfattande avtalsförhandlingar som startar under hösten" Det sade vice riksbankschefen Villy Bergström vid ett möte med Sparbankstiftelsen Upland i dag i ett anförande som inte innehöll några penningpolitiska signaler.


"Fortfarande kvarstår ett orosmoment. Det föreligger nämligen uppenbara obalanser och felaktiga lönerelationer på arbetsmarknaden. Det har tidigare varit svårt att ändra relativlöner utan att det medfört ’löne-löne-spiraler' och inflationsimpulser genom olika kompensationskrav. Det återstår att se om låginflationsregimen etablerats så väl att relativlöner kan ändras utan omfattande kompensationer och inflationseffekter, nu när Sverige befinner sig i en stark högkonjunktur. Mycket talar för att ’industriavtalet’ och de liknande avtal som slutits på stora delar av arbetsmarknaden har ökat lönernas samvariation med produktivitetsutvecklingen i enskilda företag och verksamheter och minskat risken för löneglidning."

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?