Penning- och valutapolitik nr 4, 2004

Datum

Riksbankens kvartalstidskrift Penning- och valutapolitik behandlar ämnen på
riksbanksnära områden. I dag publiceras nummer 4, 2004 som innehåller tre artiklar:

 

Ett decennium med inflationsmål

Den 14 oktober 2004 talade riksbankschefen Lars Heikensten i finansutskottet. Sådana framträdanden sker i samband med att Riksbanken varje halvår överlämnar sin skriftliga redogörelse för penningpolitiken till finansutskottet. Riksbankschefen gav en bred presentation av penningpolitiken och av de penningpolitiska övervägandena i Riksbanken och ägnade denna gång frågor om sysselsättningen särskilt intresse.

 

Hushållens inflationsåsikter – historien om två undersökningar

Gfk, ett internationellt marknadsundersökningsföretag, tog 2002 över ansvaret för en undersökning om hushållens syn på prisutvecklingen från Statistiska centralbyrån, SCB. Månaderna före bytet gjordes parallella undersökningar med nästan identiska frågor. Trots detta redovisade Gfks undersökning betydligt högre genomsnittliga inflationsuppfattningar och –förväntningar än SCBs. Stefan Palmqvist på avdelningen för penningpolitik och Lena Strömberg på avdelningen för marknadsoperationer diskuterar i en artikel skillnaderna och hur de kan ha uppkommit.

 

Prissättningsbeteendet i svenska företag

Företag justerar oftast priset en gång per år och det är lika vanligt att de ändrar priset då en speciell händelse inträffar som vid bestämda tidpunkter. Mikael Apel, rådgivare, Kerstin Hallsten, biträdande avdelningschef på avdelningen för penningpolitik, och Richard Friberg, på Handelshögskolans nationalekonomiska institution, presenterar i en artikel resultaten från en enkät om de svenska företagens prissättningsbeteende. Resultatet från undersökningen visar också att viktiga förklaringar till priströghet är långvariga relationer med kunder, trögrörliga kostnader samt implicita och explicita kontrakt.

 

En engelsk version av artikeln kommer att publiceras i Journal of Money, Credit and Banking.

 

Penning- och valutapolitik finns i pdf-format på Riksbankens webbplats under rubriken Publikationer/Penning- och valutapolitik. Den kan också hämtas i Riksbankens entré på Brunkebergstorg 11 eller beställas via e-post [email protected], fax 08-787 05 26 eller telefon 08-787 00 00.

 

En engelsk version, Sveriges Riksbank Economic Review, kommer att finnas tillgänglig om några veckor.

Kontaktinformation

Kerstin Wallmark, informationssekretariatet, tel. 08-787 01 50

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?