Stabiliteten i det finansiella systemet är god, även om vissa tendenser till riskuppbyggnad finns

Datum

Det svenska finansiella systemet är stabilt, men en viss riskuppbyggnad har skett under det senaste halvåret. Den bedömningen gör Riksbanken i rapporten Finansiell stabilitet, som presenteras idag. Riksbanken följer löpande stabiliteten i det finansiella systemet och presenterar två gånger om året sin bedömning i rapporten Finansiell stabilitet.

 

I dagens ekonomiska läge är risken liten för att bankerna ska drabbas av omfattande kreditförluster. Riksbanken är därför inriktad på att bedöma tecken på riskuppbyggnad, som vid en konjunkturnedgång kan leda till mer betydande kreditförluster i bankerna.

 

Risken i bankernas utlåning till hushåll bedöms ha ökat i takt med en ökad skuldsättning i relation till disponibel inkomst samt ökande bostadspriser. Men denna risk ska inte övervärderas, eftersom hushållssektorn historiskt sällan har orsakat större kreditförluster för bankerna.

 

Priserna på flerbostadshus i storstadsregionerna har ökat kraftigt, vilket indikerar en ökad risk vad gäller bankernas utlåning till fastighetssektorn. Koncentrationen till storstäderna medför dock att risken för omfattande kreditförluster är mindre för bankerna om prisutvecklingen skulle vända.

I rapporten redogörs också för:

  • varför Riksbanken inte förväntar sig att övergången vid millennieskiftet ska resultera i några allvarliga störningar i det svenska finansiella systemet,
  • risker kopplade till att den underliggande intjäningen i bankerna är vikande, samt
  • risken för spridningseffekter mellan bankerna.

En presskonferens med vice riksbankschef Lars Nyberg och Martin Andersson, chef för enheten för finansiella system, hålls idag kl. 10.00 på Riksbanken, ingång Malmskillnadsgatan 7. Presslegitimation krävs.

 

Rapporten Finansiell stabilitet kan beställas från Information Riksbanken, e-post [email protected] fax: 08-787 05 26, tel. 08-787 01 00 eller laddas ned från Riksbankens hemsida, www.riksbank.se under rubriken Publikationer/Finansiell stabilitet.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?