Riksbankens valutaväxlingar för Riksgäldskontorets räkning

Regeringen reviderade i juli Riksgäldskontorets uppdrag att amortera på statens valutaskuld under 2001 från 35 miljarder kronor netto till 25 miljarder. Kring detta belopp finns ett avvikelseintervall på plus/minus 15 miljarder kronor. Riksgäldskontoret har idag beslutat att amorteringen för 2001 ska uppgå till mellan 10 - 15 miljarder kronor netto, se www.rgk.se.

Mot denna bakgrund kommer Riksbanken, i sin roll som agent för Riksgäldskontoret i valutaväxlingar, att köpa utländsk valuta i marknaden för cirka 30 miljarder kronor under 2001. Köpen motsvarar, förutom nettoamorteringarna på 10 - 15 miljarder kronor, även räntebetalningar på valutaskulden om cirka 18 miljarder kronor. Hittills under 2001 har Riksbanken köpt utländsk valuta i marknaden för ca 28 miljarder kronor.

Riksbankens valutaväxlingar för Riksgäldskontorets räkning har tidigare utförts i form av dagliga transaktioner på valutamarknaden. Till följd av Riksgäldskontorets neddragningar i amorteringstakten kommer Riksbanken hädanefter att växla erforderligt belopp endast en gång i veckan, onsdagar mellan kl. 08.30 - 08.45. Riksbanken avser att även fortsättningsvis behandla transaktionerna med fullständig öppenhet. Valutaväxlingarna sker genom de institut som har tecknat primary dealer-avtal med Riksbanken på den svenska valutamarknaden.

Ytterligare information lämnas av avdelningen för marknadsoperationer: Johan Moeschlin, marknadsoperationer, tel. 08-696 68 14 eller Charlotte Lundberg, chef för Handlar - och investeringsenheten, tel. 08-696 68 17.

 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?