Förberedelser inför den nya riksbankslagstiftningen

En arbetsgrupp har tillsatts för att förbereda för det riksbanksfullmäktige som tillträder i december i samband med att den nya lagstiftningen om en självständigare Riksbank väntas träda i kraft. Det har riksbanksfullmäktige beslutat. Den nya lagstiftningen väntas träda i kraft den 1 januari 1999.

I arbetsgruppen ingår ordförande i riksbanksfullmäktige, Kjell-Olof Feldt, vice ordförande Bengt Westerberg, samt ledamöterna Johan Gernandt och Berit Löfstedt. Arbetsgruppen kommer att bereda fullmäktiges inledande beslut, bland annat valet av direktionsledamöter.

Vid dagens möte har fullmäktige uppdragit åt riksbankschef Urban Bäckström att förbereda för den nya direktionen i Riksbanken, som tillträder vid årsskiftet.

Som en utgångspunkt för förberedelsearbetet har en promemoria utarbetats. I den diskuteras hur Riksbankens verksamhet och arbetsformer bör anpassas till den nya lagstiftningen.

Den nya lagstiftningen medför ändringar i grundlagen och måste därför antas två gånger av riksdagen. Riksdagen behandlade lagförslagen en första gång i mars och väntas slutgiltigt anta den nya lagstiftningen senare i höst.
Mer information om Riksbankens förberedelsearbete på det här området finns under knappen Aktuellt - Övrigt på Riksbankens hemsida www.riksbank.se, alternativt kan materialet beställas via e-post [email protected], fax 08 – 787 05 26 eller telefon 08 – 787 01 00.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Björn Hasselgren, tel. 08 - 787 04 72
Åsa Sydén, tel. 08 - 787 06 13.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?