Nya vice riksbankschefer – Martin Flodén och Cecilia Skingsley

Datum

Riksbanksfullmäktige beslutade idag att utse Martin Flodén och Cecilia Skingsley till nya direktionsledamöter i Riksbanken. De efterträder Lars E.O. Svensson och Barbro Wickman-Parak vars mandatperioder löpte ut den 20 maj.

Cecilia Skingsley och Martin Flodén. Foto: Riksbanken
"Vi är mycket nöjda med att kunna presentera ytterligare två högt kvalificerade personer till Riksbankens direktion. Fullmäktige står enhälligt bakom dessa båda utnämningar", säger riksbanksfullmäktiges ordförande Johan Gernandt och vice ordförande Sven-Erik Österberg i en gemensam kommentar.

 

Martin Flodén är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Hans forskning har fokuserat på makroekonomiska frågeställningar, bland annat kring sparande och konsumtion, statsskulds- och penningpolitik. Flodén har tidigare varit ledamot i Ekonomiska rådet, Finanspolitiska rådet och SNS Konjunkturråd och har under lång tid aktivt drivit på den vetenskapliga samhällsdebatten i ekonomisk-politiska frågor.

 

Cecilia Skingsley är i dag chefekonom på Swedbank och har under lång tid bevakat och analyserat penningpolitiken och Riksbankens arbete både som makroekonomisk analytiker och journalist. Hon har vidare god erfarenhet av finansiell krishantering bland annat som analyschef på Swedbank under den internationella bankkrisen 2007-2009. Skingsley har en filosofie kandidatexamen i nationalekonomi och är diplomerad finansanalytiker.

 

"Flodén och Skingsley har båda lång erfarenhet inom de finansiella och makroekonomiska områdena och deras bakgrund kompletterar övriga ledamöter i direktionen på ett bra sätt", säger riksbanksfullmäktiges ordförande Johan Gernandt och vice ordförande Sven-Erik Österberg.

 

Martin Flodén och Cecilia Skingsley har utsetts för mandatperioder om 5 år respektive 6 år. De tillträder sina tjänster omedelbart och kommer därmed att delta på det penningpolitiska mötet den 2 juli. Inför tillsättningen har ledamöterna frågats ut i riksbanksfullmäktige och även genomgått en fristående bedömning av ett rekryteringsföretag.

 

Riksbankens direktion består av sex ledamöter som väljs för mandatperioder på fem eller sex år. Övriga ledamöter är riksbankschef Stefan Ingves, förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick samt vice riksbankscheferna Karolina Ekholm och Per Jansson.

 

En presskonferens med riksbanksfullmäktiges ordförande Johan Gernandt, vice ordförande Sven-Erik Österberg, Martin Flodén och Cecilia Skingsley kommer att hållas idag klockan 13 på Riksbanken, Brunkebergstorg 11. För deltagande krävs presslegitimation. Presskonferensen kommer att direktsändas på www.riksbank.se.

Kontaktinformation

Johan Gernandt, riksbanksfullmäktiges ordförande, tel. 0707143178,
Sven-Erik Österberg, riksbanksfullmäktiges vice ordförande, tel 0768364684,
Riksbankens presstjänst, tel. 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?