Riksbanken presenterar ny rapport om finansiell stabilitet

Datum

Trots att hushållens skulder ökar i snabb takt bedöms de inte utgöra några allvarliga risker för de svenska bankerna. Den bedömningen gör Riksbanken i den rapport om finansiell stabilitet som presenteras idag.


Utöver den sedvanliga genomgången om hushållen som låntagargrupp innehåller rapporten även en artikel om hur hushållens skulder och betalningsförmåga ser ut i olika inkomstklasser. I artikeln har Riksbanken studerat hur hushållen skulle påverkas av ökade räntekostnader eller stigande arbetslöshet. Resultatet visar att en betydande del av skulderna finns hos de hushåll som både har stora tillgångar och väl tilltagna marginaler; inte ens rejält stigande räntenivåer eller arbetslöshet påverkar deras betalningsförmåga i sådan utsträckning att det allvarligt skulle öka riskerna i banksystemet.


I rapporten framgår också att de svenska storbankerna fortsätter att förbättra sin lönsamhet och därmed sin förmåga att klara oväntade förluster. Den svenska ekonomin befinner sig nu i ett läge i konjunkturen när riskerna för allvarliga kreditförluster i bankerna ter sig små.


En pressträff med vice riksbankschef Lars Nyberg, Martin Andersson, chef för avdelningen för finansiell stabilitet, samt Mattias Persson, chef för kreditmarknadsenheten, hålls idag klockan 13.00 på Riksbanken, ingång Brunkebergstorg 11. Presslegitimation krävs.


Rapporten kan laddas ned från Riksbankens hemsida, http://www.riksbank.se/, under rubriken Publicerat/Publikationer/Finansiell stabilitet eller beställas per e-post: [email protected], fax: 08-787 05 26 eller telefon: 08-787 00 00. Den kan också hämtas i Riksbankens huvudentré, Brunkebergstorg 11.

Kontaktinformation

Tomas Lundberg, pressekreterare, tel. 08-787 02 15

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?