Riksbankens företagsundersökning: Efter tre år med stigande konjunktur – nu ökar osäkerheten

Datum

Enligt de svenska storföretagen är det ekonomiska läget gott, men deras förväntningar om den framtida konjunkturen har efter sommaren blivit mer dämpade än tidigare. Det visar Riksbankens företagsundersökning i september.

"Svårt att se att konjunkturen kan bli ännu bättre"

Konjunkturen i Sverige har utvecklats väl de senaste tre åren och den goda utvecklingen ser ut att fortsätta under hösten. Den inhemska efterfrågan är stark, speciellt inom byggnadsindustrin som också känner av tendenser till överhettning: kapaciteten räcker inte till och kostnaderna stiger. Sysselsättningen fortsätter att öka och efterfrågan på arbetskraft är hög, dels inom byggsektorn, dels när det gäller personer med vissa specialistkompetenser. Det leder till att företagen allt oftare anlitar utländsk arbetskraft för att kunna vara flexibla i bemanningen vid stora förändringar i produktionen.


Även om utvecklingen av produktion och försäljning ser ut att fortsätta stärkas den närmaste tiden är förväntningarna om den framtida konjunkturen mer dämpade än någon gång tidigare under de senaste tre åren. Ökad geopolitisk oro och större politisk osäkerhet bidrar till att företagen ser risker som kan hota konjunkturutvecklingen. Företagen tycks dock mest vara oroliga för att den goda konjunkturutvecklingen inte ska kunna fortsätta att hålla i sig.

"En väldigt måttlig justering uppåt av priserna väntar"

Inom handeln ser de senaste årens låga pristryck ut att fortsätta. Visserligen finns det ett tryck uppåt på priserna genom att arbetskraftskostnaderna fortsätter att öka – och även genom att inköpskostnaderna stiger till följd av försvagningen av kronan. Men det är fortfarande svårt att fullt ut föra över kostnadsökningarna till kunderna. Stark konkurrens och snabb strukturomvandling inom handeln, bland annat på grund av ökad försäljning inom e-handeln, fortsätter att pressa priserna.


Tre gånger om året intervjuar Riksbanken de största företagen inom bygg-, handels-, industri- och delar av tjänstesektorerna. Den här gången intervjuades representanter för 42 företag med totalt cirka 243 000 anställda i Sverige. Intervjuerna genomfördes huvudsakligen mellan den 7 och 20 september och redovisas i Riksbankens företagsundersökning. Citaten ovan kommer från intervjuerna.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?