Rapport om effekterna av EMU på det svenska betalningssystemet

Att Sverige sannolikt ställer sig utanför EMU innebär att Riksbanken och svenska banker måste bygga dubbla betalningssystem för att kunna hantera betalningar i både kronor och euro. Det framgår av rapporten "Euron i den svenska finansiella sektorn - betalningssystemet", som Riksbanken publicerar i dag.

I rapporten beskrivs förändringarna som kommer att ske på europeisk nivå och hur olika delar av det svenska betalningssystemet påverkas när EMU införs. Av rapporten framgår att utanförskapets inverkan på betalningssystemet blir betydande.

Rapporten uppdaterar och fördjupar redogörelsen i lägesrapporten "Euron i den svenska finansiella sektorn", som Riksbanken publicerade i januari. Mot bak-grund av att Sverige med största sannolikhet inte deltar i EMU från start fokuserar denna rapport på utanförskapets effekter.

Rapporten finns att hämta i Riksbankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. Den kan också beställas från informationscentralen: e-post: [email protected], fax: 08-787 05 26 eller tel. 08-787 01 00.

Ytterligare upplysningar lämnas av betalningssystemavdelningen:
Hans Bäckström, utredare, tel. 08-787 01 07.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?