Bergström: Svensk ekonomi ovanligt svårbedömd

"Svensk ekonomi påverkas negativt av spridningseffekterna från avmattningen i den amerikanska ekonomin och effekterna från det kraftiga börsfallet. Visserligen är den svenska exporten till USA bara drygt 2 procent av BNP, men varusammansättningen och länderfördelningen gör vårt land sårbart."

Det sa vice riksbankschef Villy Bergström i ett tal på Västmanland-Dala nation i Uppsala på söndagskvällen.


"Det är lätt att ryckas med av braskande rubriker i pressen och dramatiken i media, men hittills är det mest fråga om en viss inbromsning av den svenska tillväxten till långsiktigt mer hållbar tal än de vi vant oss vid de senaste tre-fyra åren.


Den svenska ekonomin är i god balans, med hög sysselsättning, överskott i offentliga finanser och bytesbalansen. Stabiliserande inslag i ekonomin de närmaste åren är god reallönetillväxt, skattesänkningar, stigande bostadsbyggande och investeringar i nätverket för tredje generationens mobiltelefoner och så kallade bredband.


Hoten är främst människors förtroende; framtidsförväntningarna om den egna och om landets ekonomi hos hushållen och i företagen. Förutsättningarna för vårt land att stå emot en internationell konjunkturnedgång är större än på flera decennier.


Men jag skall gärna medge att läget är svårt att bedöma. Vi arbetar nu med att förbereda det penningpolitiska mötet den 27 mars. Visserligen dämpas den internationella konjunkturen med tydliga effekter för svensk export. Men lönerörelsen kan fortfarande orsaka problem liksom den svaga kronkursen, som kan ge inflationsimpulser. Riksbanken håller hög beredskap om det skulle visa sig att det behövs anpassningar av penningpolitiken för att bidra till en fortsatt stabil utveckling."

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?