Den 16 november erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 12 månader)

Datum

Riksbanken beslöt den 20 oktober 2008 att införa ett program med återkommande auktioner för att erbjuda lån i svenska kronor till de penningpolitiska motparterna. Den 13 februari 2009 meddelade Riksbanken att lånen framöver kommer att ges med rörlig ränta och även på längre löptider. Den 7 maj beslutade Riksbanken att även erbjuda krediter i svenska kronor med en löptid på tolv månader.


Den 37:e och 38:e krediten mot säkerhet inom det nya programmet tillhandahålls genom auktioner den 16 november om 25 miljarder kronor i 3-mån respektive 12-mån auktionen. Lånens löptid är 84 respektive 336 dagar och förfaller därmed den 10 februari 2010 respektive den 20 oktober 2010. Minimiräntan i 3-mån auktionen motsvaras av den genomsnittliga reporäntan under lånets löptid med ett påslag på 0,25 procentenheter. Minimiräntan i 12-mån auktionen motsvaras av den genomsnittliga reporäntan under lånets löptid med ett påslag på 0,30 procentenheter.

 
Nästa auktion av krediter i svenska kronor, med 3 respektive 6 månaders löptid, kommer att hållas den 30 november 2009.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?